Verbeterde online lessen

In de zomervakantie zijn de online lessen van TT-2.0 verbeterd.

Dit is gebeurd naar aanleiding van opmerkingen en tips uit de evaluatieformulieren van de modules die scholen hebben ingevuld. Hieronder de veranderingen op een rijtje:

  1. bij elke module is de PDF met facts & figures onder de paperclip vervangen door een 'wist u dat-pagina' als onderdeel van de online les; deze pagina sluit de eerste stap van les 1 af;
  2. elke eerste les van een module start met een TT-filmpje, daaraan is nu een korte kijkinstructie gekoppeld;
  3. na elk TT-filmpje komen nu metéén de gespreksthema's aan de orde;
  4. de andere filmpjes volgen pas ná de gespreksthema's; het is aan de leraar om die wel of niet te tonen in de klas;
  5. aan de module school-thuisroute (module 1) is een extra gespreksthema toegevoegd na het TT-filmpje: 'aandacht op de weg'.