de TT-aanpak

TotallyTraffic (TT) is dé aanpak voor structurele verkeerseducatie van hoge kwaliteit in Noord-Brabant voor het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma is voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, dus van alle leerjaren en op alle niveau's binnen het voorgezet onderwijs. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) is de ontwikkelaar van TT. In Noord-Brabant is het samen met het onderwijsveld verder ontwikkeld en aangepast. De Brabantse TT-aanpak sluit dus nauw aan op de wensen van de scholen. Daardoor voldoet het beter aan de behoefte aan goede lesmaterialen, die gemakkelijk zijn aan te passen aan de schoolspecifieke situatie.

Interactief

Scholen die deelnemen aan TT investeren in permanente verkeerseductatie voor hun leerlingen. Zij krijgen hiervoor de materialen en begeleiding die nodig zijn om het goed in te bedden in het lesprogramma. De TT-aanpak in Noord-Brabant kenmerkt zich daarnaast door een selectie goede, duidelijke verkeerslessen, waarbij de vooraf opgestelde leerdoelen aan bod komen. Interactiviteit met de leerlingen staat centraal via discussie, reflectie en het opdoen van praktische ervaring. Het is de bedoeling dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol in het verkeer en de mogelijke gevaren en risico’s.