de 7 TT-modules + extra les

module 1: de school-thuisroute

De overgang van de basisschool naar het VO brengt gevaren in het verkeer met zich mee. De piek in het aantal ongevallen onder brugklassers in de eerste maanden bewijst dit. Nu de leerlingen op een andere school zitten en in een andere levensfase komen, worden andere eisen gesteld aan kennis, houding en gedrag in het verkeer. De lesinhoud: bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor de school-thuisroute van belang zijn (zoals juist toepassen van de verkeersregels en gevaarlijke punten herkennen). Relevant voor brugklassers/leerjaar 2.

Module 1 is ook beschikbaar in een mindertalige versie >

module 2: rijden in groepen

Rijden in groepen komt vaak voor en brengt vaak (veel) verkeersonveiligheid met zich mee. Leerlingen worden steeds mobieler, hebben meer vrienden en doen meer dingen samen in groepen, niet alleen naar school, maar ook privé. De lesinhoud: bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor het onderwerp rijden in groepen van belang zijn (zoals juist gedrag bij fietsen in een groep, groepsdruk en oplettendheid in het verkeer). Relevant voor leerjaar 1 (brugklassers)/leerjaar 2.

Module 2 is ook beschikbaar in een mindertalige versie >

module 3: wat doe JIJ bij een ongeval?

Hoe zorgen leerlingen ervoor dat ze geen ongeluk krijgen (zie ook module 1 en 2)? Deze en andere vragen, zoals wat ze kunnen doen als ze getuige zijn van een ongeluk of zelf als slachtoffer bij een ongeluk betrokken zijn, zijn onderdeel van deze module. Ook de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen: je mag niet wegrijden bij een ongeval. De eerste minuten na een ongeluk zijn cruciaal: weten hoe te handelen als je getuige bent van een ongeluk redt levens! Relevant voor leerjaar 2/3.

Module 3 is ook beschikbaar in een mindertalige versie >

module 4: opfrissen verkeerskennis

In groep 7 hebben leerlingen (eventueel) het laatste verkeersexamen van VVN gehad. Het is goed om de regels weer op te frissen, zeker omdat leerlingen binnen een paar jaar de leeftijd bereiken waarop ze rijexamens voor de brommer, auto of motor mogen doen. Relevant voor leerjaar 2 t/m 4.

Module 4 is ook beschikbaar in een mindertalige versie >

module 5: alcohol en drugs

Leerlingen willen goed geïnformeerd worden over de dingen die hen bezig houden: drank en drugs horen daarbij. Dat alcohol en drugs gevaarlijk zijn in het verkeer, weet iedereen. Maar welke invloed ze precies hebben, leren leerlingen in deze module. Hierdoor kunnen ze wellicht betere keuzes maken in het verkeer: als ze zelf rijden of als bijrijder. Relevant voor leerjaar 3/bovenbouw.

Module 5 is ook beschikbaar in een mindertalige versie >

module 6: slim en veilig op weg

Voortgezet onderwijsscholen (en ROC’s) hebben vaak een regionale functie omdat niet elke gemeente een voortgezet onderwijsvestiging heeft. Veel leerlingen fietsen door weer en wind, maar een deel van hen kiest voor het openbaar vervoer, zeker met slecht weer. Grotere steden bieden daarbij ook nog de mobiliteitskeuze om met de trein/metro/tram/bus naar school te gaan. Openbaar vervoer heeft voordelen en nadelen. De lesinhoud: bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom mobiliteitskeuzes, (a)sociaal gedrag in het verkeer, vandalisme en gevaren voor de verkeersveiligheid bij de diverse vormen van openbaar vervoer. Relevant voor leerjaar 3 t/m bovenbouw.

Module 6 is ook beschikbaar in een mindertalige versie >

module 7: de jonge bestuurder

In de periode dat jongeren de weg op gaan met een brommer, scooter of als beginnend automobilist, is een aantal van hen op zoek naar de kick van opwinding en gevaar. In die periode laten ze zich weinig tot niets vertellen door ouders, docenten, politie en rij-instructeurs. En bij die jongeren stappen anderen ook achterop. Toch laat onderzoek zien dat verkeerseducatie loont, met name als jongeren/leeftijdsgenoten met elkaar bespreken wat de gevolgen zijn van verkeersonveilig gedrag. Relevant voor leerjaar 3/bovenbouw.

Module 7 is ook beschikbaar in een mindertalige versie >

extra les: je zal ze maar missen

Een extra les over ingrijpende ongelukken die de levens van mensen voor altijd hebben veranderd.