proclaimer

De aangeboden informatie op de site van TotallyTraffic is met grote zorg samengesteld.

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan die actueel en juist te houden. De provincie behandelt alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en gebruikt persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze doorgeeft. Informatie over bezoeken aan deze website gebruikt de provincie voor statistische doeleinden en om de dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Zie daarvoor de privacyverklaring. Alle informatie die via www.totallytrafficbvlbrabant.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

De provincie Noord-Brabant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op www.totallytrafficbvlbrabant.nl. De provincie streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Neem contact op om incorrectie of verouderde informatie te melden.