TT-begeleiding

De TT-begeleiders ondersteunen scholen bij de uitvoering van TotallyTraffic. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor raad en daad bij verkeerseducatie op school. Na aanmelding volgt een eerste bezoek van een TT-begeleider: Nynke van der Kallen (foto links), Lisette de Wildt (foto midden) en Ellen van Lierop (foto rechts). Zij helpen de school met het maken van een TT-jaarplan voor de verkeerslessen.

Hierin worden afspraken vastgelegd over:

  • de modules die de school gaat geven
  • de klassen waaraan de modules worden gegeven
  • de extra lessuggesties om de modules te verdiepen of te verbreden
  • de begeleiding voor de school tijdens de uitvoering
  • de uiterste datum waarop de school het TT-jaarplan bij de gemeente moet indienen
     
TT-scholingsbijeenkomst

Per kalenderjaar is er een TT-scholingsbijeenkomst voor de deelnemende TT-scholen. Deelname daaraan is verplicht.