subsidie verkeerseducatie

Elke voortgezet onderwijsschool die meedoet met TotallyTraffic krijgt van de provincie Noord-Brabant gratis:

  • de Brabantse modulebox met de lessen en uitgebreide lesmaterialen op papier;
  • de inloggevens voor de digitale lesomgeving mijn TT waar de online verkeerslessen staan;
  • begeleiding om het TT-programma uit te voeren.

Subsidie verkeerseducatie

Bovendien krijgt de TT-school subsidie van de gemeente. Eventuele extra kosten die de school maakt bij het geven van de modules (zoals gastlessen en uitvoering van een project als onderdeel van een module) betaalt de school grotendeels van deze ontvangen subsidie.

Indienen TT-jaarplan

Nadat de TT-begeleider het ingevulde TT-jaarplan heeft goedgekeurd, dient de school het TT-jaarplan in bij de gemeente. Dit gebeurt in principe vóór 1 juli vanwege de budgetreserveringen bij de gemeenten. Check deze datum bij jouw gemeente, sommige gemeenten hanteren hiervoor een andere inleverdatum. De gemeente bepaalt hoeveel subsidie de school krijgt: dat is vaak 80%. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de school, de school draagt dus zelf ook altijd bij aan een deel van de kosten.

Indienen toetsingsformulier

Om TT-school te blijven (en subsidie te krijgen) moet elke TT-school aan de 5 prestatie-indicatoren (voorwaarden) voldoen. Die staan in het toetsingsformulier dat de TT-begeleider na afloop van elk kalenderjaar beoordeelt. De TT-begeleider neemt voor deze toetsing in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar contact op. De TT-begeleider stuurt het toetsoordeel met advies naar de school én naar de gemeente. De gemeente bepaalt op basis hiervan of de school wederom recht heeft op subsidie.