Veel sterkte

Met de schooldeuren dicht hebben we er begrip voor dat de coranacrisis gevolgen heeft voor het geven van de online TT-lessen en het voldoen aan de prestatie-eisen.

Zélf waren we ook genoodzaakt om de TT-scholenbijeenkomst uit te stellen. We gaan daarom dit schooljaar coulant om met de prestatie-eisen zoals omschreven in het TT-jaarplan. We buigen ons de komende tijd over hoe we daarmee omgaan richting de TT-scholen, gemeenten en provincie. Zodra daarover meer duidelijk is, berichten we daarover.

Niemand weet hoe de (onderwijs)wereld er de komende tijd uitziet, dus laten we op dit moment nergens op vooruit lopen. Het TT-team wenst in elk geval alle scholen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden met invulling geven aan het onderwijsprogramma. En bovenal hopen we dat iedereen gezond blijft; voor degenen die ziek worden, veel beterschap toegewenst.