TT-dag: vice versa informeren & leren

Het was weer een zaal vol in 'In de Roos' in 's-Hertogenbosch: de jaarlijkse TT-scholendag op woensdag 27 maart trok veel vertegenwoordigers van TT-scholen uit heel Noord-Brabant.

Zij zagen hoe de 3D Afleiding Bike werkt. Daarna was er een lesje psychologie in relatie tot gedragsverandering. De verkeerscoördinatoren hielpen het TT-team na de pauze met de vraag: TT op social media, ja of nee? Tot slot zijn de aanwezigen bijgepraat over het jaarthema van het NUL-jaar: zichtbaarheid.

3D Afleiding Bike

Responsible Young Drivers (RYD) demonstreerde hun 3D Afleiding Bike. Scholen kunnen die van hun normbedrag een dag inhuren. Leerlingen ervaren op deze simulatoropstelling hoe snel ze in het verkeer iets over het hoofd zien als ze al fietsend met hun mobiel bezig zijn: append, bellend of luisterend naar muziek. Na het ervaren van de gevaarlijke situatie gaat RYD met de jongeren in gesprek over het onderwerp afleiding in het verkeer.
 

Bewustwording betekent nog geen gedragsverandering

Daarna was het podium 1,5 uur voor Tünde van Hoek. Zij is gedragspsycholoog bij bureau Dijksterhuis en Van Baaren. Dit bureau heeft het TotallyTraffic-programma onder de loep genomen. TT kwam daarbij heel goed uit de bus. Haar presentatie ging over de do's en dont's als je gedrag wilt veranderen. Zij noemt als 1 van de belangrijke valkuilen dat er vaak te veel nadruk ligt op bewustwording, dus op de ratio. Terwijl heel veel beslissingen juist niets met ratio te maken hebben. Zij stelt: "Bewustwording betekent nog geen gedragsverandering. Om menselijk gedrag te veranderen, moet je het eerst begrijpen. Zelfs al dénk je dat je rationeel bent, ben je niet rationeel." Ze staaft dat met wat voorbeelden van experimenten die zijn gedaan. Zoals: er liggen 4 panty’s op een tafel. De vraag is: "Welke heeft de beste kwaliteit?" de meesten kozen voor de panty die helemaal rechts lag. Mensen gingen dat ook nog beargumenteren: "Die is duidelijk elastischer, beter geweven, echt vakmanschap." Terwijl het om 4 identieke panty's ging. Mensen kiezen gewoon onbewust voor rechts… 

Bekijk ook onderstaand filmpje dat laat ziet hoe mensen kiezen voor de deur waarop een mannetje of een vrouwtje staat afgebeeld:

Tips voor TT-scholen

"We zijn grotendeels voorgeprogrammeerd, ooit voordelig om te overleven, en nu nog steeds aanwezig. Wat ons gedrag stuurt, zijn onze drijfveren: autonomie, zekerheid en energiebehoud. Als je aan 1 of meerdere drijfveren morrelt, krijg je weerstand. Als je wilt dat iemand zijn gedrag verandert, is het belangrijk om heel concreet te zijn in wat je wilt dat verandert. Niet: Veilig fietsen in het donker. Wel: "Wanneer het donker is en je vertrekt met de fiets, je fietsverlichting aandoen." Haar tips voor de TT-scholen als ze het gedrag in het verkeer van hun leerlingen willen veranderen: 

  • focus op concreet, gewenst gedrag;
  • gebruik self-persuasion;
  • maak gebruik van de sociale norm;
  • speel in op de drijfveren en de weerstanden;
  • maak gebruik van een expert;
  • zet reminders in;
  • help leerlingen om het gewenste gedrag te vertonen.

 

Kahootquiz

Tijdens de pauze was er buiten een groepsfotomoment met een camera aan een drone. Jammer genoeg is die foto niet gelukt. Volgend jaar weer een poging! Het TT-team wilde na de pauze van de aanwezigen weten hoe zij staan in de mogelijkheden die er zijn voor TotallyTraffic op social media. Dat gebeurde via een Kahootquiz. Uitkomst grof samengevat: Facebook/Instagram zou wel een plek zijn voor TT, met als doel om leraren, leerlingen en geïnteresseerden te inspireren en breed te informeren over verkeersveiligheid. Daarnaast gaven de deelnemers aan dat ze het instrument Kahoot een prima instrument vinden om te gebruiken in de online lessen. Wordt vervolgd!