Spreek kinderen aan op bellen op de fiets

Kinderen tussen 12-17 jaar zouden extra aandacht moeten krijgen als het gaat om de risico’s van bellen op de fiets. Dat concludeert de SWOV die in opdracht van Interpolis een vragenlijstonderzoek uitvoerde naar telefoongebruik in het Nederlandse verkeer.

Uit de resultaten van deze Barometer blijkt dat 65% van de Nederlanders wel eens zijn/haar telefoon gebruikt tijdens deelname aan het verkeer: 82% van de voetgangers geeft aan de telefoon wel eens te gebruiken, 62% van de automobilisten, 54% van de fietsers en 53% van de snorfietsers. Fietsers gebruiken hun telefoon het meeste om berichten te lezen en te sturen (respectievelijk 36% en 32%), automobilisten om handsfree te bellen (42%) en voetgangers om handheld te bellen (65%) of om een bericht te lezen (65%).

De belangrijkste reden die genoemd wordt door volwassenen (18-80 jaar) om berichten te lezen tijdens verkeersdeelname, is dat men bereikbaar wil zijn voor noodgevallen (38%). Voor kinderen (12-17 jaar) speelt dit in mindere mate een rol, de belangrijkste reden die zij noemen om berichten te lezen tijdens verkeersdeelname is omdat dit een gewoonte voor hen is (37%).

Opvallende resultaten

De resultaten over de groep kinderen (12 t/m 17 jaar) noemt de SWOV opvallend. Er is een relatie tussen leeftijd en mate van telefoongebruik; hoe jonger de verkeersdeelnemer, hoe hoger de mate van gebruik. Daarnaast is er een relatie tussen leeftijd en risicoperceptie gevonden; hoe jonger de verkeersdeelnemer, hoe lager de risicoperceptie. Ook speelt bij kinderen gewoontegedrag een grotere rol dan bij volwassenen. En hoe vaker ouders hun telefoon tijdens verkeersdeelname gebruiken, hoe vaker hun kinderen dat ook doen (ook al noemt  de SWOV gevonden relatie zwak).

‘Alle gevonden verbanden rond het telefoongebruik van kinderen zijn ongunstig voor de verkeersveiligheid. Daarom – en omdat kinderen de volwassenen van de toekomst zijn – is het aan te bevelen extra aandacht te besteden aan specifiek de groep kinderen als het gaat om telefoongebruik in het verkeer.’

Volwassenen vinden hun eigen telefoongebruik als fietser of voetganger gevaarlijker (namelijk 68%) dan kinderen hun eigen gebruik vinden; 51% van de kinderen vindt het eigen telefoongebruik in het verkeer als fietser of voetganger gevaarlijk. Toch zegt 56% van alle fietsers dat ze het eens zouden zijn met een verbod op handsfree bellen op de fiets.