Rol ouders belangrijk

De rol die ouders hebben als het gaat om veiligheid en verkeersopvoeding is belangrijker dan ze zelf denken.

Ouders vinden veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen. Maar, door het drukke gezinsleven en haast op weg naar school of sport, schiet het bewust en actief bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in en lopen kinderen ervaring mis. Dit blijkt uit het onderzoek van Bureau Tabula Rasa, uitgevoerd in opdracht van de ROV's Oost-Nederland en Zuid-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland en Zeeland. CROW/KpVV en de provincies, ROV's en regio's geven tips mee aan producenten!

Goed voorbeeld doet volgen

Om verkeersongelukken te voorkomen moeten kinderen en jongeren leren over het verkeer, veel oefenen en het goede voorbeeld krijgen van volwassenen. Gemeenten en regio’s zetten samen met scholen daarom al jaren volop in op verkeerseducatie aan kinderen en jongeren. Ouders hebben ook een zeer belangrijke rol in de verkeersopvoeding van hun kinderen en kunnen bijdragen aan het verkeersveilig gedrag van hun kind. Kinderen leren door het gedrag van hun ouders. Al op jonge leeftijd nemen zij het gedrag van hun ouders als voorbeeld over. Ook in het verkeer leren kinderen zo. Tot voor kort was er weinig bekend of en op welke manier ouders bewust en actief bezig zijn met verkeersopvoeding.

Positief zelfbeeld

De meeste ouders hebben een positief beeld over hun eigen verkeersopvoeding. Ze denken dat ze goed bezig zijn en vinden dat verkeersopvoeding een taak van de ouder is. Toch blijkt uit het onderzoek dat de kennis over het verkeer en inzicht in eigen verkeersgedrag bij ouders niet altijd voldoende aanwezig is. Ouders geven zelfs soms het verkeerde voorbeeld in het verkeer en onderschatten de impact van een fout voorbeeld op hun kind.

Eigen rol en verantwoordelijkheid

Om kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer te kunnen laten deelnemen, gaan overheden bij verkeerseducatie en -campagnes meer aandacht besteden aan de rol en verantwoordelijkheid van de ouders. Als een ouder doorgaat met wat er op school is geleerd, is de leeropbrengst groter. Het is minder productief als er thuis geen vervolg wordt gegeven of zelfs contraproductief als ouders een tegengesteld voorbeeld geven. Door op school én thuis vanaf jongs af aan de slag te gaan met verkeer, worden ongelukken op latere leeftijd voorkomen.

Hoe nu verder

De samenwerkende opdrachtgevers beraden zich  de komende tijd op gezamenlijke vervolgstappen. Om producenten alvast bouwstenen te geven voor het bijstellen van hun producten of het ontwikkelen van nieuwe is een fatsheet ontwikkeld (zie downloads bij dit artikel). ROV-ZH zal de kennis uit het onderzoek ook gebruiken voor de activiteiten en producten in Zuid-Holland.

Meer informatie