Provincie blijft samenwerken met vertrouwd TT-team

TotallyTraffic is weer gegund aan het vertrouwde team dat dit project sinds het begin organiseert en uitvoert. De provincie Noord-Brabant zet deze samenwerking de komende 4 jaar voort.

Het TT-team, onder aanvoering van projectleider Ronald Soemers, schreef een toekomstvast plan van aanpak. Doel: nog meer leerlingen die in het voortgezet onderwijs structureel verkeerseducatie krijgen. Zo kan de provincie de verkeersveiligheid van deze belangrijke risicogroep in de provincie Noord-Brabant verder bevorderen.

Enthousiasme

Voor TT-scholen verandert er weinig. Scholen in Noordoost en Zuidoost-Brabant krijgen wel te maken met nieuwe TT-begeleiders. Lisette de Wildt (foto links) en Nynke van der Kallen (foto rechts) van DTV Consultants nemen de taken over van Jeroen Simons van Ackertech. Daarover krijgen de desbetreffende scholen nog bericht. Je gaat hen in elk geval ontmoeten tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken en bij de eerstvolgende TotallyTraffic scholenbijenkomst. Lisette en Nynke hebben veel ervaring met het uitrollen van TotallyTraffic in het westelijke deel van Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam. Samen gaan zij met veel enthousiasme aan de slag om TotallyTraffic voort te zetten in heel de provincie Noord-Brabant.