Online TT-lessen coronaproof

De online lessen van het TT-programma lenen zich uitstekend voor onderwijs op afstand. Stel dat corona weer om zich heen grijpt en de schooldeuren sluiten, dan kan de docent blijven investeren in de verkeersveiligheidheid van de leerlingen.

Want via schermdelen in MS-teams kan de docent thuis de TT-lessen op het scherm van de leerlingen laten zien. Vrijwel alle scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs werken met Microsoft Office 365, waarvan MS-teams een onderdeel is.