Online TT-lessen coronaproof

De online lessen van het TT-programma lenen zich uitstekend voor onderwijs op afstand. Stel dat corona weer om zich heen grijpt en de schooldeuren sluiten, dan kan de docent blijven investeren in de verkeersveiligheidheid van de leerlingen.

Want via schermdelen in MS-teams kan de docent thuis de TT-lessen op het scherm van de leerlingen laten zien. Vrijwel alle scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs werken met Microsoft Office 365, waarvan MS-teams een onderdeel is.

Net als in het klaslokaal

De beeldkwaliteit van de online lessen is prima, ook thuis als het scherm met de leerlingen thuis wordt gedeeld. Tijdens het doorlopen van de stappen horen zij de toelichting van de docent. Als die via schermdelen bijvoorbeeld een filmpje start, zien de leerlingen dat meteen. En met oortjes in of koptelefoon op horen ze ook prima wat er wordt besproken. Zo loopt de docent stap voor stap door het lesmateriaal, net als in het klaslokaal.

Aan het werk zetten

Uiteraard is het voeren van een klassikaal gesprek over thema's die aan de orde komen niet zo gemakkelijk, maar dat geldt voor álle lessen die op afstand worden gegeven. Ons advies is om de leerlingen aan de hand van de opdrachten thuis aan het werk te zetten. En dat huiswerk de volgende les te bespreken. Als onderwijs op afstand door corona structureel wordt, gaan we samen met scholen kijken hoe we het lesaanbod daar beter op kunnen laten aansluiten. Heb je hierover nu al vragen of tips voor andere TT-scholen of het TT-team? Laat het weten via een e-mailtje >