Nieuw verkeersveiligheidsplan

De Brabantse verkeersambassadeurs ondertekenden maandag 13 januari het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) voor de komende vier jaar. Dat deden ze bij Traffic Service Nederland in Oss.

Nieuw aan dit plan is dat het aansluit op het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid, dat de ambitie heeft te gaan voor NUL verkeersslachtoffers. Het plan werkt met thema's (infrastructuur, afleiding, te hard rijden, asociaal gedrag en gebruik van alcohol en drugs in het verkeer) en met doelgroepen: fietsers, autobestuurders en beroepsvervoerders. Opvallend in dit plan is dat Brabanders worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Doel daarvan is asociaal gedrag aan te pakken.

(foto: Melin Daleman)