Hoe stimuleer je fietsgebruik onder jongeren?

Enquête onder scholieren

In het Bike2School project is een combinatie van methoden toegepast. Aan de hand van literatuuronderzoek zijn de factoren achterhaald die van invloed zouden kunnen zijn op het fietsgedrag van jongeren. Vervolgens is een enquête gehouden onder scholieren van verschillende middelbare scholen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel. Ook zijn er interviews gehouden met directeuren van een aantal scholen. Ten slotte zijn er workshops gedaan waarin, samen met scholieren, oplossingsrichtingen voor het stimuleren van fietsgebruik zijn besproken.

In totaal hebben 890 leerlingen van 15 scholen de vragenlijst ingevuld. De Brabantse deelnemers waren het Roncalli Bergen op Zoom (TT-school), Pius X College Bladel, Sondervick Veldhoven (TT-school),  Novalis College Eindhoven (TT-school), Walewyc-mavo Waalwijk (TT-school), Van Maerlantlyceum Eindhoven en het ROC Tilburg.