Hoe stimuleer je fietsgebruik onder jongeren?

In het Bike2School project onderzochten de TU Eindhoven en TU Twente de factoren die van invloed zijn op het fietsgebruik van jongeren, en hoe je het fietsgebruik onder jongeren (12-20 jaar) in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel kunt bevorderen. Vier TT-scholen deden mee aan het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat scholen meer zouden kunnen doen om fietsgedrag van leerlingen te stimuleren. En: leerlingen denken dat een beloning voor het fietsen het beste zou werken als stimulans.

foto: Erik van der Burgt

Enquête onder scholieren

In het Bike2School project is een combinatie van methoden toegepast. Aan de hand van literatuuronderzoek zijn de factoren achterhaald die van invloed zouden kunnen zijn op het fietsgedrag van jongeren. Vervolgens is een enquête gehouden onder scholieren van verschillende middelbare scholen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel. Ook zijn er interviews gehouden met directeuren van een aantal scholen. Ten slotte zijn er workshops gedaan waarin, samen met scholieren, oplossingsrichtingen voor het stimuleren van fietsgebruik zijn besproken.

In totaal hebben 890 leerlingen van 15 scholen de vragenlijst ingevuld. De Brabantse deelnemers waren het Roncalli Bergen op Zoom (TT-school), Pius X College Bladel, Sondervick Veldhoven (TT-school),  Novalis College Eindhoven (TT-school), Walewyc-mavo Waalwijk (TT-school), Van Maerlantlyceum Eindhoven en het ROC Tilburg.