Halt aanwezig bij bromfietscontroles

In de regio’s Midden-Brabant en West-Brabant is bij wijze van proef een medewerker van het Halt- loket aanwezig bij de bromfietscontroles.

Jongeren die daar overtredingen begaan, zoals rijden zonder rijbewijs of op een opgevoerde scooter, worden meteen naar Halt doorverwezen. Daar spreekt een Halt-medewerker de jongeren aan over de overtreding en de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid. Ze krijgen ook de aanbieding voor een pedagogische Halt-interventie. Deze interventie vervangt een boete of een aantekening op hun strafblad. Halt brengt dan ook direct de ouders op de hoogte.