Eigen TT-filmpjes nu online

Echte acteurs, situaties uit de dagelijkse praktijk van jongeren én de TT-leerdoelen erin verwerkt: TT is trots op de eigen filmpjes die zijn ontwikkeld. De 7 TT-filmpjes staan nu online op de vernieuwde TT-site in de digitale lesomgeving.

Bij de introductie van de online lessen maakte TT gebruik van de VetVeilig-filmpjes van Verkeersveiligheidsgroep Nederland. Dit materiaal is inmiddels alweer ruim 6 jaar oud. Ondertussen is er een versie 2.0 ontwikkeld met deels andere leerdoelen en lesinhoud waardoor er behoefte was aan nieuw filmmateriaal. Daarbij: de VetVeilig-filmpjes waren veelal gefilmd op polderwegen rondom Brabantse steden en dorpen. Grootstedelijke omgeving met bijbehorende problematiek kwam daardoor nauwelijks aan de orde. De nieuwe TT-filmpjes zijn in de plaats van de VetVeilig-filmpjes gekomen. Resultaat is dat het verkeerseducatieaanbod van TotallyTraffic nu nog beter aansluit bij de belevingswereld van alle leerlingen die de lessen krijgen en dat de nadruk in het aanbod meer dan voorheen ligt op het thema 'afleiding in het verkeer'.

Shoot

De gezamenlijke TT-overheden (de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland en de gemeente Amsterdam) gaven vorig jaar via een meervoudige aanbesteding filmmaker/producent Shoot uit Amsterdam de opdracht om voor de doelgroep voortgezet onderwijs 7 nieuwe verkeerseducatiefilmpjes te maken van elk circa 5 minuten lang. Er is gedraaid van januari tot en met mei 2018.

Uitgangspunten filmmateriaal

De randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de TT-filmpjes hadden betrekking op de juiste tone of voice om de doelgroep te bereiken, het realisme van de beelden, de houdbaarheid en de professionaliteit van de films, de duur van de films, de keuze ten aanzien van filmlocaties (zowel landelijkheid als grootstedelijkheid) en op extra thema’s die aan de orde moesten komen, naast de thema's die in de lessen al aan bod komen.

    Alle randvoorwaarden en uitgangspunten zijn afgestemd met een externe gedragswetenschapper. De TT-leerdoelen zijn afgeleid van een uitgebreide risico- en ongevallenanalyse. We hebben daardoor goed inzicht in het getoonde gedrag en de omgevingsrisico’s die het deelnemen aan het verkeer in de verschillende situaties gevaarlijk maken. Op basis van deze leerdoelen heeft TT zelf scripts gemaakt.

    Trigger

    Er is voor elke module een filmpje ontwikkeld dat aansluit bij de leerdoelen per module en de gespreksthema’s van les 1 van elke module. De docent toont de filmpjes in het begin van de eerste les van elke module; ze zijn bedoeld als trigger (bewust worden). Het zijn dus geen instructiefilmpjes. De docent kan aan de hand van het TT-filmpje met leerlingen in gesprek gaan zodat zij zich bewust worden van de gevaren in het verkeer.

    Acteurs

    Shoot heeft een kerngroep van acteurs samengesteld. Daarvoor zijn er uitgebreide contacten geweest met de toneelopleidingen in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Uiteindelijk is er een kerngroep met acteurs samengesteld van de Media Academie Amsterdam. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de acteurs van Media Academie. Voordat de filmpjes live gingen, zijn ze nog getoetst onder de doelgroep. En uitstekend bevonden: iedereen is erg blij met het uiteindelijke resultaat!