De impact van COVID-19 op verkeerseducatie

Hieronder een aantal highligts in het Nederlands
  • Met dichte schooldeuren voor leerlingen en gastdocenten is sinds de coronacrisis nauwelijks verkeersonderwijs gegeven. Online lesgeven deed zijn intrede. Verschillende aanbieders van verkeerseducatie digitaliseerden hun onderwijsmateriaal. Maar de scholen richten zich vooral op het (inhalen van) kerntaken.
  • Een belangrijk neveneffect van COVID-19 is dat het contact met de scholen - wat zo belangrijk is om continue aandacht te hebben voor het geven van verkeersveiligheids- en mobiliteitseducatie - aanzienlijk is afgenomen. De verwachting is dat overheden en aanbieders veel extra energie en moeite moeten steken in de heropbouw na COVID.
  • Er is ook goed nieuws: COVID-19 heeft tot nu toe geen negatief effect op het aantal scholen dat deelneemt aan TotallyTraffic en het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL, basisonderwijs). Dat is namelijk toegenomen. Het heeft bovendien geleid tot nieuwe initiatieven. Zo heeft de provincie Noord-Brabant een speciale coronanieuwsbrief opgesteld voor scholen en gemeenten. Daarin staat wat er gerealiseerd kan worden ondanks de beperkingen en zware omstandigheden waarmee de scholen nu te maken hebben. Er is ook de ambitie om de ontwikkeling voort te zetten om de betrokkenheid van ouders en thuisonderwijs te vergroten.