Brabants Verkeersveiligheidsplan in de maak

Er is een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP) 2024-2027 in de maak. Dat omschrijft waarvoor we samen in Brabant een vuist maken en gaan samenwerken als het gaat om de verkeersveiligheid.

Elke vier jaar maken de gezamenlijke verkeersveiligheidspartners in de provincie een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan. In het BVVP 2024-2027 komt vooral focus op onderwerpen waarbij we kunnen samenwerken. Naast de basis op orde - met daarin de verkeerseducatieprogramma’s Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL voor het basisonderwijs), TotallyTraffic (TT voor het voortgezet onderwijs) en TT-Projects (voor het mbo) - betekent dit vooral aandacht voor fietsers, afleiding en onervaren verkeersdeelnemers zoals jonge bestuurders.

Fietsers

Kijken we naar de fietsers, dan komt er meer aandacht voor veilige fietsinfrastructuur, voor het landelijke programma Doortrappen om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen en voor het verhogen van de bewustwording over de (on)veiligheid van de e-bike, inclusief het stimuleren van helmgebruik.

Afleiding

Wat betreft afleiding volgt er een verdere intensivering van de MONO-activiteiten en van handhaving. Ook zetten we er op in om dit thema goed op te nemen in verkeerseducatie.

Onervaren verkeersdeelnemers

Voor onervaren verkeersdeelnemers komt er een gezamenlijke aanpak van asociaal rijgedrag van jongeren. Daarnaast hebben we aandacht voor het versterken van educatie voor jongvolwassenen. Ook zetten we in op ouders en de verkeersopvoeding. En gaan we meer gebruikmaken van communicatiekanalen om jongeren te bereiken.

De eerste twee aandachtspunten zijn goed opgenomen in alle TT-modules. Aandacht voor de onervaren verkeersdeelnemer staat centraal in onze module 7 de jonge bestuurder. We kijken nu hoe we de e-bike en fatbike nog beter kunnen verankeren in het lesmateriaal, gezien de opkomst ervan. Zodra het nieuwe BVVP is vastgesteld, delen we het op deze site.