Artikel in VerkeersNet over terugdringen aantal verkeersdoden onder jongeren

Hoe dring je het aantal verkeersdoden onder jongeren terug? Die vraagt stelt VerkeerNet in een artikel dat op 11 november is gepubliceerd.

De intro van dit artikel is als volgt: 'Een kwart van alle dodelijke verkeersslachtoffers bestaat uit jongeren tussen de 15 en 30 jaar oud. Zij zijn dus een risicogroep, maar toch rijden jonge weggebruikers niet opzettelijk onveilig. Hoe zorg je ervoor dat zij zich veiliger gaan gedragen in het verkeer? “Bedenk dat het brein van jongeren echt anders werkt”, is het advies van Divera Twisk van het onderzoekscentrum Centre for Accident Research and Road Safety.'