De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeServicelinksProclaimer
TotallyTraffic

Proclaimer

De aangeboden informatie op de site van TotallyTraffic is met grote zorg samengesteld.

 

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan die actueel en juist te houden. De provincie behandelt alle informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en gebruikt persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze doorgeeft. Informatie over bezoeken aan deze website gebruikte de provincie voor statistische doeleinden en om de dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Alle informatie die via www.totallytrafficbvlbrabant.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De provincie Noord-Brabant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op www.totallytrafficbvlbrabant.nl. De provincie streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.