De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeModulesModulebox5. alcohol en drugs
TotallyTraffic

Module 5 alcohol en drugs

Leerlingen willen goed geïnformeerd worden over de dingen die hen bezig houden: drank en drugs horen daarbij.

Dat alcohol en drugs gevaarlijk zijn in het verkeer, weet iedereen. Maar welke invloed ze precies hebben, leren leerlingen in deze module. Hierdoor kunnen ze wellicht betere keuzes maken in het verkeer: als ze zelf rijden of als bijrijder.

Relevant voor leerjaar 3/bovenbouw.