De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeSchoolinfoKosten en vergoeding
TotallyTraffic

Kosten en vergoeding

Deelname aan TotallyTraffic is voor de school gratis. TT-Scholen kunnen een vergoeding aanvragen bij hun gemeente voor de te maken kosten. De gemeente (of de regio) beslist zelf hoeveel subsidie zij verstrekt.

Elke voortgezet onderwijsschool die meedoet met TT krijgt van de provincie Noord-Brabant gratis zeven verkeerseducatie modules aangeboden, op papier en digitaal via de site. Ook de begeleiding kost de school niets. Bovendien krijgt de school een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt. Alle afspraken daarover met de school staan in het TT-jaarplan.  

Extra kosten
Eventuele extra kosten die de school maakt bij het geven van de modules (zoals gastlessen en uitvoering van een project als onderdeel van een module) betaalt de school vanuit het normbedrag.

Indienen TT-jaarplan
Na goedkeuring van het TT-jaarplan door de TT-begeleider dient de school het TT-jaarplan in bij de gemeente. Dit gebeurt in principe voor 1 juli vanwege de budgetreserveringen bij de gemeenten. De gemeente (of regio) bepaalt hoeveel subsidie de school krijgt (vaak 80%). De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de school, de school draagt dus zelf ook altijd bij aan een deel van de kosten. Check deze datum bij uw gemeente, sommige gemeenten hanteren hiervoor een andere inleverdatum.

Indienen toetsingsformulier
Om TT-school te blijven (en subsidie over het normbedrag te krijgen) moet elke TT-school aan alle vijf de prestatie-indicatoren voldoen. Die staan in het toetsingsformulier, dat de TT-begeleider na afloop van elk kalenderjaar toetst. De TT-begeleider neemt in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar contact met de school op om de toetsing te doen. De TT-begeleider stuurt het toetsoordeel met advies naar de school én de gemeente. Die bepaalt op basis hiervan of de school recht heeft op subsidie.

Nieuwe subsidieregeling
Er is een nieuwe subsidieregeling van kracht. Die geldt voor alle regio's in Noord-Brabant. Vanaf 2014 werken de regio’s met normbedragen voor de scholen die deelnemen aan TT. De scholen hoeven geen begrotingen en declaraties meer bij de gemeenten in te dienen. Een hele administratieve verlichting! Daarvoor in de plaats komen de 'prestatie-eisen'. Lees hieronder over de nieuwe subsidieregeling met normbedragen.