De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
TotallyTraffic

Deelname

Iedere school binnen het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant kan meedoen aan TT. Dat geldt ook voor de VMBO-richting binnen de ROC’s en het Praktijkonderwijs. De school moet bij deelname wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Bij TotallyTraffic ligt de focus op educatie. De provincie hanteert vijf punten voor verkeerseducatie waaraan een TT-school moet voldoen:

  1. Aanstellen van een verkeerscoördinator (VECO).
  2. Uitvoeren van minimaal twee lesmodules per jaar (in alle klassen van een leerjaar van een bepaald niveau, bijvoorbeeld alle eerste klassen de school-thuis-route module en alle tweede klassen van het VMBO module rijden in groepen).
  3. Na afloop van de modules een evaluatieformulier invullen.
  4. Aanwezig zijn op de verplichte TT-scholenbijeenkomsten.
  5. Voorafgaand aan het volgend kalenderjaar een ingevuld en goedgekeurd TT-jaarplan indienen bij de gemeente.

De modules zijn samen met voortgezet onderwijsscholen ontwikkeld en getest. De inhoudelijke kwaliteit van de verkeerseducatie is in de modules gewaarborgd. De lessen voldoen aan vooraf opgestelde leerdoelen.

Aanmelden en Informatie

Ga naar de aanmeldpagina. Neem voor meer informatie contact op met de TT-projectleider:

Inloggen 'mijn TotallyTraffic'

De verkeerscoördinator-TT van elke deelnemende school ontvangt na ondertekening van het TT-jaarplan een inlogcode voor 'Mijn TotallyTraffic'. Vanuit dat afgeschermde gedeelte op deze site kunnen de leraren de online lessen geven. Zij vinden er tevens de evaluatieformulieren en een instructie van TT 2.0.