De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeSchoolinfoBegeleiding
TotallyTraffic

Begeleiding

De provincie heeft TotallyTraffic (TT)-begeleiders aangesteld die de scholen ondersteunen bij de uitvoering van TT.

Na aanmelding volgt een eerste bezoek van een TT-begeleider. Die helpt de school met het maken van een TT-jaarplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over:

  • de modules die de school gaat uitvoeren;
  • de klassen waaraan de modules worden gegeven;
  • de extra lessuggesties om de modules te verdiepen of verbreden;
  • de begeleiding van de school tijdens de uitvoering;
  • de datum voor wanneer de scholen het TT-jaarplan bij de gemeente moet toedienen.

Tijdens de uitvoering van TT op school is de TT-begeleider het eerste aanspreekpunt voor de school. Per kalenderjaar organiseert het TT-team maximaal twee keer een bijeenkomst voor de deelnemende TT-scholen. Deelname daaraan is verplicht.