De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
TotallyTraffic

TT kort

Alle voortgezet onderwijsscholen in de provincie Noord-Brabant kunnen meedoen aan TotallyTraffic (TT). Dat geldt ook voor de VMBO-richting binnen de ROC’s en voor het Praktijkonderwijs.

Scholen die meedoen aan TT krijgen van de provincie Noord-Brabant gratis zeven verkeerseducatie modules aangeboden. Ook de begeleiding is gratis. Daarnaast ontvangen scholen subsidie van de gemeente. Scholen kiezen zelf welke modules (minimaal twee) zij uitvoeren. Ze kunnen er voor kiezen om de papieren versie te gebruiken; of de lessen via de digitale lesomgeving te geven.

De modules

De inhoudelijke kwaliteit van de verkeerseducatie modules is gewaarborgd. Vooraf zijn duidelijke leerdoelen opgesteld waaraan de lessen voldoen. De modules zijn samen met voortgezet onderwijsscholen ontwikkeld en getest en in definitieve vorm door een didactisch bureau geschreven. De modules (met leerjaren) zijn:

1. school-thuisroute (leerjaar 1/brugklas)
2. rijden in groepen (leerjaar 1 en 2)
3. wat doe JIJ bij een ongeval? (leerjaar 2 en 3)
4. opfrissen verkeerskennis (leerjaar 2 t/m 4)
5. alcohol en drugs (leerjaar 3/bovenbouw)
6. slim en veilig op weg (leerjaar 3 t/m bovenbouw)
7. de jonge bestuurder (vanaf 16 jaar/bovenbouw)

Scholen die zich aanmelden voor TT krijgen na goedkeuring van het TT-jaarplan als bewijs van deelname meteen een TT-schild.

Informatie

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider TotallyTraffic: