De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeModulesModulebox3. wat doe JIJ bij een ongeval?
TotallyTraffic

Module 3 wat doe JIJ bij een ongeval?

Hoe zorgen leerlingen ervoor dat ze geen ongeluk krijgen (zie ook module 1 en 2)?

Deze en andere vragen, zoals wat ze kunnen doen als ze getuige zijn van een ongeluk of zelf als slachtoffer bij een ongeluk betrokken zijn, zijn onderdeel van deze module. Ook de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen: je mag niet wegrijden bij een ongeval. De eerste minuten na een ongeluk zijn cruciaal: weten hoe te handelen als je getuige bent van een ongeluk redt levens! Relevant voor leerjaar 2/3.