De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeModulesModulebox2. rijden in groepen
TotallyTraffic

Module 2 rijden in groepen

Rijden in groepen komt vaak voor en brengt vaak (veel) verkeersonveiligheid met zich mee.

Leerlingen worden steeds mobieler, hebben meer vrienden en doen meer dingen samen in groepen, niet alleen naar school, maar ook privé. De lesinhoud: bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor het onderwerp rijden in groepen van belang zijn (zoals juist gedrag bij fietsen in een groep, groepsdruk en oplettendheid in het verkeer).

Relevant voor leerjaar 1 (brugklassers)/leerjaar 2.