De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeModulesModulebox1. school-thuisroute
TotallyTraffic

Module 1 school-thuisroute

De overgang van de basisschool naar het VO brengt gevaren in het verkeer met zich mee. De piek in het aantal ongevallen onder brugklassers in de eerste maanden bewijst dit.

Nu de leerlingen op een andere school zitten en in een andere levensfase komen, worden andere eisen gesteld aan kennis, houding en gedrag in het verkeer. De lesinhoud: bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor de school-thuisroute van belang zijn (zoals juist toepassen van de verkeersregels en gevaarlijke punten herkennen).

Relevant voor brugklassers/leerjaar 2.