De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeModulesModulebox
TotallyTraffic

Modulebox

De modulebox is ontstaan vanuit de wens om het scholen makkelijker te maken verkeersedonderwijs structureel in te bedden in het lesprogramma van de school. De modulebox bestaat uit zeven modules (zie hiernaast).

Elke module heeft eigen leerdoelen. De opbouw per module is hetzelfde. Elke module bestaat uit drie lessen van elk 50 minuten, inclusief opdrachtbladen en huiswerkopdrachten. De lessen hebben een vaste opbouw. Les 1 richt zich op bewustwording, les 2 richt zich op ervaren, les 3 richt zich op kennis opdoen.

Lesopbouw

Een les bestaat in principe uit drie delen: 1 kennisoverdracht,  2 interactieve opdracht, 3 nabespreken en afronden. Iedere les is zo opgezet dat er ruimte is voor interactie, zelfreflectie en het delen van ervaringen. De lessen zijn flexibel inzetbaar en bovendien eenvoudig aan te passen aan uw specifieke school-en lessituatie. Tevens biedt iedere module ruimte voor verbreding en verdieping mocht daar tijd en ruimte voor zijn.

Keuzevrijheid

TT-scholen zijn vrij in het kiezen van de modules die zij uitvoeren en het inpassen van deze modules in het lesprogramma. Het is wel zo dat de school om mee te doen aan TotallyTraffic minstens twee modules moet uitvoeren in een schooljaar.

Inloggen 'mijn TotallyTraffic'

De verkeerscoördinator-TT van elke deelnemende school ontvangt na ondertekening van het TT-jaarplan een inlogcode voor 'mijn TotallyTraffic'. In dit afgeschermde gedeelte op deze site vindt u de digitale lesomgeving van TT 2.0. Bovendien kunnen scholen via mijn TotallyTraffic verschillende moduledocumenten downloaden.

Begeleiding

Bij het kiezen van de modules en het inpassen van de modules in het lesprogramma krijgt de school begeleiding en advies van de TotallyTraffic-begeleider. Dit maakt het mogelijk voor de scholen om verkeerseducatie in te passen in het lesprogramma op een manier die het beste past bij de school en aansluit bij de lessen.