De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeModules
TotallyTraffic

Modules

Voortgezet onderwijsscholen die deelnemen aan TotallyTraffic krijgen gratis de modulebox aangeboden, op papier én digitaal. De box bevat de zeven modules voor verkeersonderwijs.

De inhoudelijke kwaliteit van verkeerseducatie binnen TT is via de modules gewaarborgd. Vooraf zijn duidelijke leerdoelen en lessuggesties opgesteld waaraan de lessen voldoen. De modules zijn samen met voortgezet onderwijsscholen ontwikkeld en getest en in definitieve vorm door een didactisch bureau geschreven. TT-scholen geven per jaar minimaal twee modules.

De zeven modules
1. school-thuisroute (leerjaar 1/brugklas)
2. rijden in groepen (leerjaar 1 en 2)
3. wat doe JIJ bij een ongeval? (leerjaar 2 en 3)
4. opfrissen verkeerskennis (leerjaar 2 t/m 4)
5. alcohol en drugs (leerjaar 3/bovenbouw)
6. slim en veilig op weg (leerjaar 3/bovenbouw)
7. de jonge bestuurder (vanaf 16 jaar/bovenbouw)