De website van TotallyTraffic maakt gebruik van cookies en webstatistieken.

TotallyTraffic gebruikt cookies onder meer om de website te analyseren en te verbeteren. Meer weten over deze cookies: totallytraffic.bvlbrabant.nl/cookies.
U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

sluit melding
HomeTotallyTrafficVeelgestelde vragen
TotallyTraffic

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen over TotallyTraffic (TT) en de antwoorden op deze vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met:

Waar kan ik meer achtergrondinformatie vinden over TotallyTraffic?

vraagteken

Voor meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis kunt u terecht op de TotallyTraffic-site van Zuid-Holland. Meer informatie over de inhoud van TotallyTraffic vindt u op deze site of kunt u opvragen bij de provincie, zie voor contactgegevens onderaan deze pagina.

Kunnen alle VO scholen meedoen aan TT?

Alle voortgezet onderwijsscholen, VMBO-afdelingen van ROC’s en scholen voor praktijkonderwijs in Noord-Brabant kunnen meedoen met TotallyTraffic ongeacht de grootte van de school, niveau van de leerlingen etc.

Zijn er kosten verbonden aan TT-deelname?

De lesmodules worden gratis aan de scholen beschikbaar gesteld. Hetzelfde geldt voor de begeleiding. Als een school extra verdieping of verbreding wenst en daarbij wil gebruikmaken van externe diensten of producten, kan de school subsidie krijgen.

Kunnen scholen voor praktijkonderwijs/ROC’s ook deelnemen aan TT?

TotallyTraffic is in eerste instantie voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld, maar ook ROC’s en scholen voor praktijkonderwijs kunnen met TotallyTraffic aan de slag. Meerdere lesmodules passen prima bij de doelgroep.

Krijgen scholen begeleiding bij het opstarten van TT op de school?

Ja, de scholen krijgen begeleiding en advies over hoe zij TT het beste kunnen opstarten op de school. De TT-begeleider helpt de school net het invullen van het TT-jaarplan. Ook na de start kan de school met vragen terecht bij de TT-begeleider. Jaarlijks houden we (maximaal) twee begeleidingsbijeenkomsten en vinden er op de school persoonlijke adviesgesprekken plaats om het de school zo makkelijk mogelijk te maken verkeerseducatie structureel in te bedden in het curriculum.

Hoe kan ik ouder of leerling ervoor zorgen dat mijn school meedoet aan TT?

Neem eerst contact op met de schoolleiding. Vraag hen contact op te nemen met de provincie Noord-Brabant, zie voor contactgegevens hieronder. Op de site is onder het kopje ‘ouders’ en ‘leerlingen’ meer informatie en tips om verkeerseducatie op de school inhoud te geven. Nadat de school met de provincie contact heeft opgenomen, legt de school uit wat die moet doen om ook een TT-school te worden.

Hoe zit het met de nieuwe subsidieregeling die in 2014 is ingegaan?

Er is een nieuwe subsidieregeling voor onder meer TotallyTraffic. Die geldt voor alle regio's in Noord-Brabant. Vanaf 2014 werken de regio’s met normbedragen voor de scholen die deelnemen aan TT. De scholen hoeven geen begrotingen en declaraties meer bij de gemeenten in te dienen. Een hele administratieve verlichting! Daarvoor in de plaats komen de 'prestatie-eisen'. Klik hieronder voor het subsidie-informatiedocument en/of klik hier voor meer informatie.